Individuel coaching

coaching Frederikssund
 • I mine coaching sessioner, tager jeg udgangspunkt i dine ønsker og behov.
 • Afklaring af mål.
 • Coachingen tager udgangspunkt i, den viden du allerede har.
 • Glemte færdigheder, talenter og ressourcer bringes ind i coaching sessionerne.
 • Ofte er det, de hæmmende overbevisninger vi har, der fraholder os fra, at komme i mål.
 • De typiske overbevisninger kan være; interne regler, du har sat for dig selv; frygt for andres meninger, frygten for at miste, frygten for ikke at gøre det rigtige, gamle mønstre etc.
 • I coaching sessionen vil du blive bevidst om dine mønstre/overbevisninger og årsagen til dem.
 • Gennem spørgsmål vil du blive udfordret på tankemønstre og overbevisninger.
 • Ændringer kræver plads.
 • Derfor er det en naturlig del af coachingen, at der er plads til stilhed, pause og reflektion.
 • Indsigter og erkendelser gør forskellen.
 • Med dine nye indsigter sætter vi fokus på;
 • Hvilke nye veje, du kan gå.
 • Hvordan de nye veje kan blive, en naturlig del af dit hverdagsliv.
 • Hver coaching session afsluttes, hvis målet ikke er nået, med aftaler om, hvad der skal handles på, før næste coaching session.
 • Tema coaching
 • Coaching tilbydes med særligt fokus på historier/historik.
 • Ofte kan det være de historier vi har om os selv, der kan være hæmmende, når vi gerne vil opfylde et mål, vi har sat os.
 • Et eksempel på en historie at vi har en fortælling om at vi altid skal være helt parate, før vi begiver os ud i noget nyt i livet.
 • Fortællingen har tjent sit formål tidligere i livet.
 • Du kan ;
 • Blive afklaret med hvad, der hæmmer dig.
 • Skabe en ny historie.
 • Tema coaching værdi proces.
 • Vi kan have værdier, der er vores egne eller værdier, vi har overtaget fra andre.
 • Du kan blive afklaret med hvilke værdier, der styrer dine handlinger og dit liv.
 • Blive afklaret med om du har skabt hæmmende eller støttende interne regler for dig selv.
 • Gennem coachingen gennemgås dine værdier.
 • Værdierne stilles overfor hinanden.
 • Du prioriterer mellem hvilke værdier, der er vigtigst for dig.
 • Interne regler, der er støtter dine værdier italesættes.
 • Coaching fortsætter med, hvordan du konkret kan integrere disse nye interne regler i dit hverdagsliv.
 • Interne regler understøtter den følelsesmæssige tilstand, du gerne vil opnå at være i en given situation.

Ressourcerne i dig

coaching Frederikssund
 • Når du giver dig selv et coaching forløb, giver du dig selv en gave for livet, blandt andet;
 • Klarhed over dine mål.
 • Du vil efterhånden gennem flere coaching sessioner, blive klar på, hvad det er i målet, der motiverer dig.
 • Du vil fremover kunne sætte attraktive mål.
 • Coaching sessionerne vil gøre dig bevidst om, de færdigheder, talenter og ressourcer, du allerede har.
 • Du vil få flere redskaber, at bruge i din hverdag.
 • Du vil blive opmærksom på dine overbevisninger.
 • Det vil blive nemmere for dig, at se dine overbevisninger og ikke lade dem stå i vejen for dig for, at opnå dit mål.
 • Du vil blive opmærksom på dine mønstre.
 • Ofte er det samme type mønstre vi bruger, f.eks. “udsætter komplekset”.
 • Du vil genkende og kunne handle på gamle mønstre, når de kommer igen.
 • Glæden ved, at standse op i din egen hverdag for, at gøre plads til stilhed og reflektion.
 • Nye veje at gå.
 • Nye alternative handlemuligheder.
 • Tage det første vigtigste skridt.
 • Integration af det nye i dit liv.
 • Tema coaching historier/historik giver dig;
 • En indsigt i, hvad din egen historie har haft for dit liv.
 • Hvilke positive konsekvenser, det har haft for dig, at holde fast i denne fortælling.
 • Hvilke negative konsekvenser det har for dig, at fortsætte denne fortælling.
 • Når historien er foldet ud, giver det muligheden for, at se om historien.
 • Stadigvæk er gavnlige eller;
 • Om der skal skabes en ny fortælling.
 • Når en historien gøres til historik får du samtidig værktøjer ti,l at se din egen historie ude fra.
 • Du får mulighed for at skabe din egen nye fortælling.
 • En fortælling, der flytter dig tættere mod dit mål.
 • Redskaber du kan bruge igen og igen, når du støder på historier om dig selv eller andre, som ikke længere er gavnlige.
 • Tema coaching værdi afklaring;
 • Giver dig et overblik over hvilke værdier, der er styrende for dit liv.
 • Du får redskaber, så du fortløbende kan ændre i prioriteringen af dine værdier.
 • Redskaber til, at skabe nye støttende interne regler.
 • Interne regler, der støtter op om dine nye værdier.
 • Tema coaching har oftest et forløb på mellem 2 – 4 coaching sessioner.
 • Dine veje, dit nye liv.

Mere om coaching

 • MindfulMe lukker ned 31. december 2022.
 • Denne hjemmeside kommer til at indeholde podcasts
 • Med spændende emner indenfor personlig udvikling.
 • Mere information primo 2023.