Individuel coaching

 • I mine coaching sessioner, tager jeg udgangspunkt i dine ønsker og behov.
 • Afklaring af mål.
 • Coachingen tager udgangspunkt i den viden du allerede har.
 • Glemte færdigheder, talenter og evner bringes ind i coaching sessionerne.
 • Ofte er det, de hæmmende overbevisninger vi har, der fraholder os fra, at komme i mål.
 • De typiske overbevisninger kan være; interne regler,du har sat for dig selv; frygt for andres meninger, frygten for at miste, frygten for ikke at gøre det rigtige, gamle mønstre etc.
 • I coaching sessionen vil du blive bevidst om dine mønstre/overbevisninger og årsagen til dem.
 • Gennem spørgsmål vil du blive udfordret på tankemønstre og overbevisninger.
 • Ændringer kræver plads.
 • Derfor er det en naturlig del af coachingen, at der er plads til stilhed, pause og reflektion.
 • Indsigter og erkendelser gør forskellen.
 • Med dine nye indsigter sætter vi fokus på;
 • Hvilke nye veje du kan gå.
 • Hvordan de nye veje kan blive, en naturlig del af dit hverdagsliv.
 • Hver coaching session afsluttes, hvis målet ikke er nået, med aftaler om, hvad der skal handles på, før næste coaching session.
 • Tema coaching
 • Coaching tilbydes med særligt fokus på historier/historik
 • Ofte kan det være de historier vi har om os selv, der kan være hæmmende når vi gerne vil opfylde et mål, vi har sat os.
 • Et eksempel på en historie at vi har en fortælling om at vi altid skal være helt parate før vi begiver os ud i noget nyt i livet
 • Fortællingen har tjent sit formål tidligere i livet
 • du kan ;
 • blive afklaret med hvad der hæmmer dig
 • skabe en ny historie
 • tema coaching værdi proces
 • Vi kan have værdier der er vores egne eller værdier vi har overtaget fra andre
 • Du kan blive afklaret med hvilke værdier der styrer dine handlinger og dit liv
 • Blive afklaret med om du har skabt hæmmende eller støttende interne regler for dig selv
 • Gennem coachingen gennemgåes værdierne
 • Værdierne stilles overfor hinanden
 • du priorieter mellem hvilke værdier der er vigtigst for dig
 • interne regler der er støtter dine værdier italesættes
 • coaching fortsætter med hvordan du konkret kan integrere disse nye interne regler i dit hverdagsliv
 • Interne regler understøtter den følelsesmæssige tilstand du gerne vil opnå at være i en given situation.

Ressourcerne i dig

 • Når du giver dig selv et coaching forløb, giver du dig selv en gave for livet blandt andet;
 • Klarhed over dine mål.
 • Du vil efterhånden gennem flere coaching sessioner, blive klar på, hvad det er i målet, der motiverer dig.
 • Du vil fremover kunne sætte attraktive mål.
 • Coaching sessionerne vil gøre dig bevidst om, de færdigheder, talenter og evner, du allerede har.
 • Du vil få flere redskaber, at bruge i din hverdag.
 • Du vil blive opmærksom på dine overbevisninger.
 • Det vil blive nemmere for dig, at se dine overbevisninger og ikke lade dem stå i vejen for dig for, at opnå dit mål.
 • Du vil blive opmærksom på dine mønstre.
 • Ofte er det samme type mønstre vi bruger, f.eks. “udsætter komplekset”.
 • Du vil genkende og kunne handle på gamle mønstre, når de kommer igen.
 • Glæden ved, at standse op i din egen hverdag for, at gøre plads til stilhed og reflektion.
 • Nye veje at gå.
 • Nye alternative handlemuligheder.
 • Tage det første vigtigste skridt.
 • Integration af det nye i dit liv.
 • Tema coaching historier/historik giver dig
 • En indsigt i hvad din egen historie har haft for dit liv
 • Hvilke positive konsekvenser det har haft for dig at holde fast i denne fortælling
 • hvilke negative konsekvenser det har for dig at fortsætte denne fortælling
 • Når historien er foldet ud giver det muligheden for at se om historien
 • stadigvæk er gavnlige eller
 • Om der skal skabes en ny fortælling
 • Når en historien gøres til historik får du samtidig værktøjer til at se din egen historie ude fra
 • Du får mulighed for at skabe din egen nye fortælling
 • en fortælling der flytter dig tættere mod dit mål.
 • Redskaber du kan bruge igen og igen, når du støder på historier om dig selv eller andre som ikke længere er gavnlige.
 • Tema coaching værdi afklaring
 • Giver dig et overblik over hvilke værdier der er styrende for dit liv
 • Du får redkaber så du fortløbende kan ændre i prioriteringen af dine værdier
 • redskaber til at skabe nye støttende interne regler
 • interne regler der støtter op om dine nye værdier.
 • Tema coaching har oftest et forløb på mellem 2 – 4 coaching sessioner.
 • Dine veje, dit nye liv.

Mere om coaching

 • Jeg er certificeret Sofia Manning coach
 • Uddannelsen er ACPT-akkrediteret af International Coach Federation (ICF) og møder således de allerhøjeste internationale kvalitetskrav.
 • Jeg er oprindelig uddannet socialpædagog og har 17 års erfaring med, at sætte og realisere mål, hos de borgere jeg har støttet og rådgivet.
 • Mit fokus område er life coaching.
 • Life coaching tager udgangspunkt i opfyldelse af dine mål.
 • Tema coaching historier/historik.
 • Vi har alle historier vi lever i.
 • Vi kan have støttende eller hæmmende historier om os selv.
 • Hæmmende historier flytter os længere væk fra det vi gerne vil opnå
 • Lad os sammen udfolde din historie
 • udforske hvilke positive og negative konsekvenser historien har for dig
 • lave historien om til historik
 • Historik er de fakta din historie består af.
 • Med historikken kan skabes en ny fortælling om dig.
 • Dette giver dig mulighed for at fortælle en ny historie om dig selv.
 • Tema coaching værdi proces.
 • Ved du hvilke værdier du lever efter ? Hvilken prioritering de har haft og hvilken betydning det har for dit liv ?
 • Med alle værdier følger interne regler vi laver for os selv. Bevidst eller ubevidst
 • Lad os sammen undersøge dine værdier og dine interne regler.
 • Lave en ny prioritering af værdier og støttende interne regler, der fører dig tættere på, der du gerne vil hen.
 • Et liv i overensstemmelse med den følelsesmæssige tilstand du ønsker at være i.
 • Der er kommer yderligere information om start af coaching sessioner i nærmere fremtid, samt dato for start af henvendelser.