sessionens indhold

mindfulness Frederikssund
 • Er du stress ramt med lettere symptomer ?
 • Ønsker du at forebygge yderligere stress ?

Så kan individuel mindfulness hjælpe dig tilbage til et hverdagsliv med mindre stress.

 • Indviduelle tilrettelagte forløb med fokus på dine behov.
 • Indledende kort samtale om dine stress symptomer.
 • To guidede meditationer af en halv times varighed.
 • Lydfiler der sendes til dig efterfølgende.
 • Fokus områderne i filerne er træning af;
 • En øget koncentration.
 • Accept af det der er.
 • Kærlig venlighed.
 • Egenomsorg.
 • Kroppens signaler og hvordan du respondere på dem.
 • Større bevidsthed på sanserne – en måde at være tilstede på.
 • 10 forskellige meditationer med hver deres fokus punkter.
 • Kortere afsluttende samtale om hvordan øvelserne kan bruges.
 • Samt hvordan erfaringerne fra øvelserne kan omsættes i hverdagslivet.
 • Der kan aftales efterfølgende sessioner med fokus på;
 • Opfølgning på hvordan det er gået med at integrere øvelserne i hverdagen.
 • Erfaringerne med at bruge øvelserne som stress reduktion.

sessionen giver dig

mindfulness Frederikssund
 • Muligheden for, at opleve langvarig effekt af de redskaber individuel mindfulness tilbyder.
 • Større opmærksomhed på de sammenhænge, der er mellem tanker, følelser og handling.
 • Opmærksomhed på hvad, der vil gøre dig bedre i stand til, at handle istedet for at reagere i pressede situationer.
 • Bevidstheden om det, der kan føre til vane- og mønsterbrud.
 • Muligheden for at gå fra stressreaktion til stress respons.
 • Indre ro.
 • Redskaber der er skræddersyet til dig.
 • Redskaber for livet.
 • En ny måde at leve på.

min baggrund

 • MindfulMe lukker ned 31. december 2022.
 • Denne hjemmeside kommer til at indeholde podcasts
 • Med spændende emner indenfor personlig udvikling
 • Mere information primo 2023.