sessionens indhold

 • Er du stress ramt med lettere symptomer ?
 • Ønsker du at forebygge yderligere stress ?

Så kan individuel mindfulness hjælpe dig tilbage til et hverdagsliv med mindre stress.

 • Indviduelle tilrettelagte forløb med fokus på dine behov.
 • Indledende kort samtale om dine stress symptomer.
 • To guidede meditationer af en halv times varighed.
 • Lydfiler der sendes til dig efterfølgende.
 • Fokus områderne i filerne er træning af;
 • En øget koncentration.
 • Accept af det der er.
 • Kærlig venlighed.
 • Egenomsorg.
 • Kroppens signaler og hvordan du respondere på dem.
 • Større bevidsthed på sanserne – en måde at være tilstede på.
 • 10 forskellige meditationer med hver deres fokus punkter.
 • Kortere afsluttende samtale om hvordan øvelserne kan bruges.
 • Samt hvordan erfaringerne fra øvelserne kan omsættes i hverdagslivet.
 • Der kan aftales efterfølgende sessioner med fokus på;
 • Opfølgning på hvordan det er gået med at integrere øvelserne i hverdagen.
 • Erfaringerne med at bruge øvelserne som stress reduktion.

sessionen giver dig

 • Muligheden for, at opleve langvarig effekt af de redskaber individuel mindfulness tilbyder.
 • Større opmærksomhed på de sammenhænge, der er mellem tanker, følelser og handling.
 • Opmærksomhed på hvad, der vil gøre dig bedre i stand til, at handle istedet for at reagere i pressede situationer.
 • Bevidstheden om det, der kan føre til vane- og mønsterbrud.
 • Muligheden for at gå fra stressreaktion til stress respons.
 • Indre ro.
 • Redskaber der er skræddersyet til dig.
 • Redskaber for livet.
 • En ny måde at leve på.

min baggrund

 • Jeg er uddannet MBSR – instruktør fra Dansk center for Mindfulness, Aarhus universitet.
 • Jeg er oprindeligt uddannet socialpædagog.
 • MBSR er en forkortelse for Mindfulness baseret Stress Reduktion.
 • MBSR uddannelsen er internationalt anerkendt og møder således de allerhøjeste internationale kvalitetskrav.
 • Individuel mindfulness tager udgangspunkt i dele af det oprindelige 8 ugers mindfulness program.
 • Enkelte øvelser tager udgangspunkt i Jon Kabat-Zinn´s udgivne meditationer.
 • Jon Kabat-Zinn er grundlæggeren af det oprindelige 8 ugers program.
 • Tilrettelæggelsen af sessionen inddrager de samme elementer som i det fulde 8 ugers program.

Individuel mindfulness udbydes medio maj. Der kommer nærmere information på hjemmesiden. Se nærmere på fanen kontakt, tilmelding m.v.

Prisen for for første og efterfølgende sessioner er 600,00 kr. inkl. moms.

Sessionens varighed er 90 minutter.