MBSR

Mindfulness baseret stress reduktion er et 8 ugers evidens baseret program.

Programmet blev oprindeligt udviklet af Ph.D. Jon Kabat-Zinn.

Oprindeligt havde Jon en sundhedsfaglig baggrund, men blev interesseret i og praktiserede meditation. Efter 13 års meditations erfaring ville han afprøve om redskaber fra Østen, som medition og yoga kunne bruges sammen med Vestens sundhedsfaglige redskaber.

Han grundlagde mindfulness based stress clinic (MBSR) på University of Massachusetts Medical School. Her udviklede han et ikke religiøst 8 ugers program. Som herefter har været gennemført og efterprøvet videnskabeligt. Programmet er evidensbaseret og mange forskningsresultater påviser positive resultater efter endt 8 ugers forløb.

MBSR er en kombination af kropslig opmærksomhed og meditation. Igennem ugerne udforskes tanke- og handlemønstre. Herunder hvordan du kan gå fra at reagere til at handle.

Vi kan forstå MBSR, som en ikke dømmende accept og undersøgelse af vores oplevelser. Dette inkluderer blandt andet kropslige fornemmelser og mentale tilstande.

Metoden kan når den bliver kultiveret hjælpe dig til, at reducere bekymringer, bryde tanke mønstre, samt at handle istedet for at reagere i stressende situationer. Du kan blive istand til at observere følelser og tanker og handle på dem med en passende tilgang, som handlende ikke reagerende. Kort sagt kan mønstre der skaber stress brydes gennem et MBSR forløb.

Forløb

MBSR forløbet strækker sig over 8 online mødegange, samt et online heldagsretræte. Det er en fordel at have et rum, værelse eller uforstyrret sted til  de enkelte sessioner og til vores heldagsretræte.

Hver uge er der undervisning og øvelser i 2,5 time. Der veksles mellem meditationer og yoga øvelser, samt reflektioner på vores hold.

Der påregnes hjemmearbejde ca. 45 minutter i mindst 6 af ugens 7 dage. Øvelserne vil være guidede og kan hentes på webstedet Vimeo. Du får tildelt en adgangskode ved kursets start. Der vil som supplement også i nogle af ugerne være andre mindre skriftlige opgaver som f.eks. at registrere behagelige oplevelser ugen igennem.

MBSR forløb er også en træning i at vælge til og fra

Måske tænker du, forventes det at jeg skal være lige aktiv her gang ? Svaret er nej. Vi lærer også ved at lytte. Vi finder vores egen balance mellem, at lytte og tale. Det eneste der kræves er, at vi deltager aktivt i de mindre reflektionsgrupper.

På heldagsretræte som har en varighed af 7 timer samler vi alt vi har lært i stilhed. Der vil være øvelser gennem dagen vi kender samt andre nye. Formålet med denne dag er at vi er sammen i stilhed dagen igennem og udveksler erfaringer ved dagens afslutning.

I den sidste uge samler vi alt det vi har lært og reflekterer sammen om vores nye erfaringer. Vi taler om hvordan vi hver især kan sætte mål for vores eget brug af MBSR redskaberne.

Jeg glæder mig til at se dig online på et af mine kommende online MBSR forløb.

Der udstedes ikke diplomer/certifikater ved endt forløb. Nærmere information om online forløb under menu punktet praktisk.

Mig

Jeg hedder Stig og er 49 år. I de sidste to årtier har jeg med min baggrund, som socialpædagog igangsat og gennemført gruppeforløb med mange forskellige målgrupper.

Min erfaring er i store træk de samme. Når vi er sammen i grupper har vi mange fordele. Vi genkender os ofte i de andre gruppe deltagere. Vi lærer af hinanden fordi, at vi er forskellige steder og har forskellig baggrund. Vi finder styrke i, at opdage, at meget af den måde vi reagere på, er mere almindeligt og udbredt end vi tror. Vi kan lade os inspirere af den måde en eller flere af de andre gruppe deltagere handler i en given situation.

For omkring ti år siden blev jeg selv stress ramt. Jeg tilmeldte mig et 8 ugers mindfulness forløb. Dette blev et vendepunkt for mig. Jeg kunne se mærkbare forskelle uge fra uge.

Jeg tog derefter yderligere kurser i mindfulness samme sted. Elementerne brugte jeg i efterfølgende gruppeforløb.

I 2015 startede jeg på Dansk center for Mindfulness v. Aarhus universitet. Uddannelsen her er identisk med den oprindelige uddannelse som Jon Kabat-zinn underviste i. Uddannelsen er et partnerskab mellem Brown University, New York og Dansk center for Mindfulness, Aarhus universitet. Brown University godkender nye MBSR lærere. Jeg blev kvalificeret MBSR lærer i 2018. Jeg har gennem uddannelsen undervist i 8 ugers mindfulness forløb, både som skræddersyet forløb, men også som identiske MBSR forløb.

Hvordan finder jeg det rette MBSR forløb ?

Jeg tilbyder introduktionsaften online, hvor du har mulighed for, at høre nærmere om forløbet og stille spørgsmål. Hvis du ikke har mulighed for deltagelse, har du mulighed for en telefonisk samtale, hvor du kan få afstemt forventninger til forløbet.